EDICTE - MODIFICACIÓ 2 DEL POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)

16/12/2020

EDICTE - MODIFICACIÓ 2 DEL POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)

Per consultar l'edicte fer click aquí