Noticies

07/03/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Masroig la subvenció: Subvenció Salut pública. Convocatòria del 2022. Socorrista a les piscines municipals del Masroig: 6.900,80€ Agent cívic: 4.928,18€ Aigua (analítiques i consumibles), manteniment dipòsit aigua, reparaciones fuites aigua,...
07/03/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Masroig la subvenció: Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2022, per activitats culturals i interès ciutadà un import de 14.822,00 € .
20/02/2023
Subvencions transició energètica i acció climàtica 2022. Desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC). Renovació de l´enllumenat públic del municipi del Masroig Convocatòria del 2021 per un import de 34.408,50 euros.
20/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Masroig una subvenció pel Programa de Manteniment (PAM) per despesa corrent l'any 2022, per un import de 26.772,24€
02/02/2023
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG, EN RELACIÓ AMB LA SUBVENCIÓ DE LES ACTUACIONS DE LA LÍNIA ACOL DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ (SOC-TRFO ACOL). 1.- OBJECTE DE LES BASES: L’objecte d’aquestes bases...
01/02/2023
Adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària del passat 30 de gener de 2023 l'acord d’aprovació inicial del pla de prevenció d’incendis forestals al municipi del Masroig s’exposa al públic per termini d’un mes a efectes d’al·legacions. Per consultar l'anunci fer click aquí Per consultar el...
01/02/2023
Per veure l'anunci de consulta pública en relació a la necessitat d'aprovar una ordenança fiscal reguladora del preu públic del servei de recàrrega de vehicles elèctrics fer click aquí
14/12/2022
Subvenció eCataleg Cultural 2022 Servei que ofereix el departament de Cultura de la Diputació de Tarragona per als municipis que formen part de la província de Tarragona Convocatòria del 2022 per un import de 8.573€ euros.
14/12/2022
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL D’UN PEÓ DE SERVEIS I MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG, DINS EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL DEL CAMP DE TARRAGONA, LES TERRES DE L’EBRE I EL BAIX PENEDÈS PER A L’ANY 2022. LES...
01/12/2022
L'Ajuntament comunica a les persones interessades que vulguin portar el bar del Casal Flor de Maig, que poden passar per les oficines de l'Ajuntament. Hi ha de temps per aportar tota la documentació complimentada fins avui 12 de desembre a les 13:00 h. Bases contracte menor adm. oferta i declaració...

Pàgines