BASES MÍNIMES CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL CESSIÓ EXPLOTACIÓ MERCANTIL PER TERCERS SERVEIS DE BAR CAFETERIA CASAL MUNICIPAL FLOR DE MAIG EL MASROIG

10/12/2020

BASES MÍNIMES CONTRACTE MENOR ADMINISTRATIU ESPECIAL CESSIÓ EXPLOTACIÓ MERCANTIL PER TERCERS SERVEIS DE BAR CAFETERIA CASAL MUNICIPAL FLOR DE MAIG EL MASROIG