Noticies

27/05/2019
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG MITJANÇANT CONCURS LLIURE. Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó, grup AP (equivalent al...
16/05/2019
9º ANIVERSARI FIRA MASROIG VI SOLIDARI 2019 8 DE JUNY DE 2019
15/05/2019
BASES REGULADORES CONTRACTE SERVEI CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019. 1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquest contracte administratiu el servei de control d’accés dels usuaris al recinte de les Piscines Municipals, Av. President Lluís...
15/05/2019
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2019. 1a. Objecte .- Constitueix l’objecte d’aquestes Bases la regulació de la convocatòria en concurrència de la concessió...
10/05/2019
I TERRITORI AMADES JORNADA DE CULTURA POPULAR EL MASROIG 11 DE MAIG DE 2019
30/04/2019
I Territori Amades, Jornada de Cultura Popular 11 de maig, El Masroig
09/04/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Masroig una subvenció, per actuacions de millores al Casal Cultural Flor de Maig i instal·lacions de focus led darrere de l'Ajuntament durant el període 2017, per un import de 4.485,50 €.
13/03/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Masroig una subvenció, per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat d'aigua de consum humà dintre de l'any 2018 , per un import de 2.560,79 €.
05/03/2019
Per consultar l'edicte fer click aquí

Pàgines