EDICTE - MODIFICACIÓ DEL POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal)

03/11/2020

EDICTE - MODIFICACIÓ DEL POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal)

Per consultar l'edicte fer click aquí