CONSULTA PÚBLICA Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament del Masroig

20/08/2020

CONSULTA PÚBLICA Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament del Masroig

ANUNCI - CONSULTA PÚBLICA

L'Ajuntament del Masroig sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament del Masroig

Amb l'objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d'elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d'aportacions i suggeriments fins el dia 21 de setembre de 2020.

 


El Masroig a 21 d’agost de 2020

L’Alcalde,

Ferran Masip Bargalló