CONCESSIÓ BAR PISCINA 2022

12/05/2022

CONCESSIÓ BAR PISCINA 2022

L'ajuntament ha tret a licitació el contracte de gestió del servei de bar de la piscina municipal per la temporada 2022.

Totes les persones interessades poden presentar les ofertes fins el dia 20 de maig a les 13h.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PER A LA SEVA EXPLOTACIÓ MERCANTIL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2022.