CONCESSIÓ BAR CASAL FLOR DE MAIG -PLEC DE CLÀUSULES-

23/12/2021

CONCESSIÓ BAR CASAL FLOR DE MAIG -PLEC DE CLÀUSULES-

L'Ajuntament comunica a les persones interessades a portar el bar del Casal, poden consultar el "Plec de clàusules administratives particulars per a la concessió administrativa d'ús privatiu bé de domini públic de Casal Flors de Maig". Hi ha de temps per aportar tota la documentació complimentada fins al 14 de gener.

Per consultar el plec de clàusules fer click aquí