BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PER A LA SEVA EXPLOTACIÓ MERCANTIL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2021.

13/05/2021

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EN CONCURRÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PER A LA SEVA EXPLOTACIÓ MERCANTIL DE LES INSTAL·LACIONS DE BAR EXISTENT EN EL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS DURANT L'ESTIU 2021.

Es comunica a totes les persones interessades a portar el bar de la piscina, poden passar per l'Ajuntament a buscar les bases i també a la pàgina web de l'Ajuntament. El termini per presentar la documentació finalitzarà el dia 11 de juny inclòs.

Plec Cl_usules Econ_mic Admves. concessi_ demanial directa Bar Piscina 2021